Za dobrą pracę, wylądujesz na bilboardzie!

Z plakatów typu „najlepszy pracownik miesiąca” umieszczanych w biurach i na stołówkach, śmiało się już wielu pracowników (choć najczęściej z zazdrości, że sami nie znaleźli się na liście). Towarzystwo ubezpieczeniowe Pramerica Życie TUiR SA idzie o krok dalej. Swoich najlepszych agentów ubezpieczeniowych doceni bilboardami z ich zdjęciem rozmieszczonymi w całym kraju.

Bilboardy pracownicze nie są jedynie próbą docenienia pracowników, ale również częścią kampanii reklamowej towarzystwa. Innowacyjny jest jednak fakt, że zamiast wynajętych modeli, firma zdecydowała się pochwalić własnymi, rzeczywistymi pracownikami. W kampanii bierze udział 17 pracowników. Zdjęcie każdego z nich będzie widoczne w rejonie w którym agent działa – tak aby mógł być rozpoznany przez swoich własnych klientów. Pramerica Życie TUiR SA chce, aby obecni i potencjalni klienci wiedzieli, że firma docenia swoich pracowników i widzieli w nich swoich przyszłych doradców. Do udziału w akcji promocyjnej wybrani zostali najlepsi agenci z regionu.

Czy Wy poczulibyście się docenieni taką formą motywacji?

źródło: bankier.pl