Warto pracować na emeryturze

I to nie tylko dla podreperowania wątłych (z reguły) finansów emeryta, ale również ze względu na zdrowie. U osób starszych, którzy nadal – mimo osiągnięcia emerytalnego wieku – są zawodowo aktywni wolniej rozwija się otępienie starcze.

Badania przeprowadzono na grupie 382 osób starszych. Po analizie wielu czynników wpływających na pojawienie się demencji okazało się, że aktywność zawodowa sprzyja wolniejszemu rozwojowi choroby. Głównie chodzi tu o dodatkową stymulację intelektualną którą zapewnia praca. Szacunkowo, dzięki pracy emeryt może przedłużyć sobie okres zdrowia o sześć tygodni na każdy dodatkowy rok pracy. Może nie jest to dużo, ale z drugiej strony pracować nie trzeba ciężko czy w wymiarze 8 godzin. Tak samo dobrze jak praca zarobkowa działa wolontariat. W ramach profilaktyki można też więc rozważyć taką opcję.

Warto dodać, że aktywność zawodowa (w tym wolontariat) wpływa też korzystnie na samopoczucie emeryta, który czuje się bardziej potrzebny i ma większe poczucie sprawstwa.

źródło: senior.pl
fot.: Bill Davenport/SXC