Jak szybko wypalić się zawodowo,

czyli o roli naszych przekonań

Na proces wypalenia zawodowego, czyli poczucie braku satysfakcji z pracy i motywacji do kontynuowania pracy i realizowania zadań zawodowych doprowadzić może nas nie tylko zbyt intensywna praca czy kiepska atmosfera w firmie, ale również możemy sami siebie wpędzić w stan który owo wypalenie zawodowe przyspieszy. W jaki sposób? Poprzez własne nierealistyczne oczekiwania i błędne przekonania. Zdemitologizujmy więc nieco naszą pracę i przyjrzyjmy się temu czego wcale nie musisz robić w pracy, aby mimo to była ona satysfakcjonująca i sprawiała Ci radość: