Czy na rozmowie pytać o zakres obowiązków?

Podczas profesjonalnie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej, przyszły szef, czy też osoba która w imieniu szefa przeprowadza rekrutacje powinna nakreślić i zaznajomić kandydata z zakresem obowiązków na danym stanowisku. Zdarza się jednak tak, że taki etap podczas spotkania o pracę nie następuje. Najczęściej wynika to z niedopatrzenia szefa, który wie na jakie stanowisko rekrutuje i czego będzie wymagał i zapomina o tym, że kandydat tego nie wie. Czy więc warto i czy można o to dopytywać?

Nie tylko można, ale przede wszystkim jest to konieczne. W ten sposób unikamy sytuacji w której zostaniemy zatrudnieni na stanowisko na którym wcale nie chcemy się znaleźć. Często zdarza się bowiem tak, że pod taką samą nazwą stanowiska kryją się zgoła inne obowiązki. Dopytanie o zakres obowiązków pozwala na:

Kiedy dopytać o zakres obowiązków?
Najbezpieczniej i najwygodniej już podczas pierwszego spotkania rekrutacyjnego -unikamy wtedy sytuacji w której tracimy czas podczas kolejnych spotkań, gdyż stanowisko na które aplikujemy jest rozbieżne z naszym rozumieniem i oczekiwaniami.