Nietypowe rekrutacje w Japonii

Coraz częściej okazuje się, że standardowe rekrutacje w postaci wywiadów nie wystarczają pracodawcom. Assessment Center, okresy próbne, a nawet układanie horoskopu, to coraz popularniejsze metody wspomagające rekrutację. I choć niewielu potraktuje horoskopową rekrutację poważnie warto wiedzieć, że na świecie są jeszcze dziwniejsze metody. W Japonii, pracodawca bierze pod uwagę grupę krwi pracownika.

W badaniu grupy krwi kandydata nie chodzi bynajmniej o sprawdzenie czy w razie wypadku w pracy możliwa będzie szybka transfuzja, ale o dopasowanie charakterologiczne pracowników. Japończycy wierzą że grupa krwi może być predykatorem cech charakteru. Innymi słowy- jeśli jesteś „0″ to jesteś zorganizowany, a jeśli „B” to czarujący.
Informacje o grupach krwi wykorzystuje się nie tylko podczas rekrutacji, ale również podczas projektowania miejsc w których siedzą pracownicy w open space lub przyporządkowania poszczególnych osób do pokoi biurowych.