Zwolnienie pracownika za zmianę płci?

Ciekawy precedens związany z prawem pracy wystąpił w USA. Pracownik, który w wyniku odbycia operacji zmiany płci został odrzucony jako kandydat do pracy otrzymał orzeczenie sądu stanowiące o tym, iż pracodawca nie ma prawa odrzucić jego kandydatury mimo tego, że proces rekrutacji rozpoczynał jako mężczyzna a zakończy jako kobieta.

David Schroer, wieloletni dowódca służb specjalnych armii USA, starał się o posadę eksperta ds. terroryzmu w Bibliotece Kongresu USA. Okazał się najlepszym spośród wszystkich kandydatów i komisja rekrutacyjna złożyła mu oficjalną propozycję zatrudnienia. David propozycję przyjął jednocześnie informując przyszłych pracodawców, że zamierza poddać się operacji zmiany płci i pracę rozpocznie już jako Diane Schroer. Biblioteka Kongresu zdecydowała więc wycofać propozycję pracy i nie zatrudniać Davida/ Diany.
Schroer odwołał się do sądu, który uznał że nie można zwolnić czy też odmówić przyrzeczenia zatrudnienia osobie ze względu na zmianę płci.

W Polsce nie mieliśmy jeszcze przypadku próby zwolnienia pracownika za zmianę płci, aczkolwiek wszystko przed nami. W sytuacji kiedy Kodeks Pracy gwarantuje pracownikom równość płci i brak dyskryminacji ze względu na płeć w zatrudnianiu, a jednocześnie spora część pracodawców precyzuje w ogłoszeniu że poszukuje kobiety / mężczyzny – sprawa mogłaby być ciekawa…

źródło: rzeczpospolita