Praca i praktyki w Austrii.

1. Formalności.
Wymagane pozwolenie na legalną pracę dla obywateli nowych krajów członkowskich. Wniosek o pozwolenie na zatrudnienie  (Beschäftigungsbewilligung) składa pracodawca w oddziale Urzędu Pośrednictwa pracy. Pozwolenie jest wydawane, tylko wtedy, gdy na miejscowym rynku pracy nie znaleziono odpowiedniej osoby na dane  stanowisko.
W Austrii istnieje obowiązek meldowania się w ciągu 3 dni od przyjazdu i uzyskania karty meldunkowej (Meldezettel). Karta wydawana jest przez urząd gminy lub urząd dzielnicowy. Niedopełnienie tego obowiązku może grozić grzywną w wysokości 726 euro.
W przypadku pobytu dłuższego niż 3 miesiące należy ubiegać się o zaświadczenie meldunkowe (Anmeldebescheinigung). Zaświadczenie wydawane jest przez urzędy landowe.

2. Kogo szukają.
Corocznie  rząd austriacki wyznacza wielkość kontyngentu na zapotrzebowanie na pracowników sezonowych. Kontyngent dotyczy głównie pracowników z sektoru rolnictwa i leśnictwa, a także turystyki i gastronomii. Zapotrzebowanie rośnie również na pracowników z sektoru IT.


Szanse na zatrudnienie mają pracownicy kluczowi, czyli posiadający wysokie lub bardzo wyspecjalizowane kwalifikacje poparte doświadczeniem. Pozwolenie na zatrudnienie pracownika kluczowego jest wydawane na wniosek samego zainteresowanego, jednak musi on być złożony przez pracodawcę i zawierać uzasadnienie pracodawcy o potrzebie zatrudnienia danej osoby.

3. Praca dla studentów.
Studentów obowiązują takie same ograniczenia jak pozostałych cudzoziemców. Pewnym ułatwieniem jest studiowanie na austriackiej uczelni, gdyż wtedy istnieje możliwość ubiegania się o pozwolenie na zatrudnienie sezonowe na okres nie przekraczający 3 miesięcy w ciągu roku.

4. Zarobki.
Płaca minimalna nie jest w Austrii określona ustawowo. Zarobki są określane przez umowy zakładowe, które wyznaczają minimalne wynagrodzenie godzinowe brutto zgodnie z danym stanowiskiem, branżą i zakładem pracy. Stawka minimalnego wynagrodzenia jest określana w wydawanym zezwoleniu na pracę. Średnie wynagrodzenie wynosi około 2000 euro brutto.

5. Koszty życia.
Przykładowe ceny w Euro:
Mleko  0,65 – 1,20
Chleb  1,50 – 3,00
Owoce 1 kg 0,90 – 2,30
Czekolada 0,40 – 1,50
Butelka wina  2,50
Papierosy 2,50 – 3,40
Hamburger 1,80 – 3-60
Filiżanka kawy  1,80 – 2,90
Filiżanka herbaty 1,50 – 1,80
Woda mineralna, cola 1,50 – 1,80
Piwo 2,20 – 3,00
Obiad trzydaniowy 10,00 – 30,00
Wynajem mieszkania (30 m2) od 600
Bilet na metro, autobus 1,10 – 1,20

6. Mini słownik.
Praca – Arbeit, Job
Praktyka – Praktikum
Zawód – Beruf
Szukać – Suchen
Ogłoszenie – Anzeige, Inserat, Jobangebot
Doświadczenie – Erfahrung, Berufserfahrung
Kwalifikacje – Qualifikationen
Praca tymczasowa – Zeitarbeit
Wynagrodzenie – Gehalt
Godziny pracy – Arbeitszeit
Urlop – Urlaub
Umowa – Vertrag
Zatrudnić – Anstellen, Einstellen
Referencje – Referenzen
Agencja pośrednictwa – Personalberater

7. Przydatne linki
Ambasada Polska w Austrii:
http://www.wien.polemb.net
Portal z ofertami pracy w Austrii:
http://www.careesma.at
Urząd Miasta Wiednia:
http://www.wien.gv.at
Austriacki Urząd Pracy:
http://www.ams.or.at

Dodaj komentarz