A kiedy Rekruter zapyta…

Artykuł przygotowany przez Advisory Group “TEST” Human Resources.

Mając już ustaloną datę rozmowy kwalifikacyjnej nie powinniśmy osiadać na laurach, bowiem właśnie teraz nadszedł czas, aby się do tego spotkania przygotować! Podstawowym błędem popełnianym przez niektórych Kandydatów jest… nieprzygotowanie się do rozmowy. Owszem, można iść na tak zwany „żywioł” – ale czy nie osiągnie się lepszego efektu kiedy nie będziemy przy rekruterze wymyślać odpowiedzi „z głowy”?
Fakt, nie można być pewnym tego, jakie pytania zostaną zadane, ani jak rozmowa kwalifikacyjna będzie przebiegać – ale brak przygotowania do rozmowy bywa nieraz przesądzającym elementem wyniku końcowego. 
Są pytania, które z dużą częstotliwością pojawiają się na rozmowach i dziś chciałabym skupić się na trzech z nich.

R: Dlaczego ta firma jest dla Pana(i) interesująca?
K: … a proszę powiedzieć, o jaką firmę chodzi?

To pytanie wcale nie ma na celu sprawdzenie dokładnych wiadomości Kandydata odnoszące się do jego wiedzy o potencjalnie przyszłym pracodawcy. To pytanie jest sprawdzeniem zaangażowania Kandydata, pokazuje czy Kandydat, chociażby w stopniu minimalnym, natrudził się by zaczerpnąć jakichkolwiek wiadomości na temat przyszłego pracodawcy. Nie chodzi o recytowanie dat ze stuletniej historii korporacji, ani o podawanie telefonów do wszystkich działów firmy. To, co jest istotne, to ogólne informacje na temat profilu działalności firmy, a więc: jak długo istnieje na rynku, czym się zajmuje, wielkość przedsiębiorstwa, jakie produkty oferuje itp. Niestety bywa tak, że niektórych Kandydatów bardziej interesuje ich konkretne stanowisko, a to w jakiej firmie będą pracować już nie. Osoba rekrutująca po takiej odpowiedzi może mieć duże wątpliwości, czy ten konkretny Kandydat faktycznie jest zainteresowany tą konkretną ofertą pracy w tej konkretnej firmie;
a przecież takiej osoby poszukuje. Szukany jest nie tylko specjalista ds. jakości, ale specjalista ds. jakości firmy X.
Odbierając telefon związany z zaproszeniem na rozmowę kwalifikacyjną warto jest zapisać sobie nazwę firmy i już po kontakcie telefonicznym prześledzić w Internecie informacje odnoszące się do danej firmy. Warto również popytać znajomych, nawet nie pod kątem samej rozmowy kwalifikacyjnej, ale dla nas samych – przyszłych pracowników.

R: Co Pana(ią) zainteresowało w tej ofercie?
K: Szczerze? Nic!

Częstym pytaniem pojawiającym się ze strony rekrutera jest o ofertę, na którą została wysłana aplikacja. Można mniemać, że jeżeli ktoś wysłał swoje dokumenty na daną ofertę, to coś powinno Kandydata zainteresować w stopniu mniejszym lub większym. Oferty pracy najczęściej zawierają zakres obowiązków jakie będą należeć do osoby na danym stanowisku, chociaż jak można zauważyć w sposób bardzo ogólny. Warto zastanowić się nad tymi zadaniami pod kątem tego co jest interesujące, a co nie jest.
Odpowiedź Kandydata, że jego tak naprawdę nic nie zainteresowało w danej ofercie  jakkolwiek szczera, tak może przekreślać szansę na pozytywne przejście rozmowy kwalifikacyjnej. Odpowiedź taka również może wskazywać na małe zaangażowanie w chęć pozyskania pracy, jak również na stosunkowo niskie zmotywowanie do pracy.

Czytają ofertę pracy dobrze jest zastanowić się nad tym co jest w niej zawarte. Przyjrzeć się obowiązkom, które są w niej wymienione i zastanowić się nad takimi sprawami, jak: czy interesuje Państwa zakres odpowiedzialności na tym stanowisku pracy, czy te obowiązki są w stanie Państwo wypełniać, czy jest coś co będą Państwo wypełniali chętniej, a coś mniej chętniej? Po przeczytaniu radzę również zachować oferty na które się aplikuje. Po telefonie od rekrutera można będzie jeszcze raz przyjrzeć się ofercie już pod kątem rozmowy kwalifikacyjnej.

R: Jak wyobraża sobie Pan(i) pracę na stanowisku Księgowej?
K: … na pewno jako pracę kreatywną, aktywną, z dużym kontaktem z ludźmi..

Dla niektórych Kandydatów, szczególnie tych rozpoczynających karierę zawodową, pytanie o ich wyobrażenie związanego z codzienną pracą na tym stanowisku może wydać się bardzo abstrakcyjne. Niemniej aplikując na konkretne stanowisko można mieć przynajmniej ogólne wyobrażenie o danej pracy. Skąd? Chociażby na podstawie zaprezentowanego w ofercie zakresu obowiązków. Na ich podstawie można określić czy będzie to praca w ciągłym ruchu, czy może przy biurku; z dużym kontaktem z ludźmi, czy może raczej „papierkowa”; czy będzie to praca kreatywna, czy raczej w pewien sposób mechaniczna. Zakres obowiązków przedstawia także ogólne zagadnienia, które będzie się wykonywało na danym stanowisku – inne będą na stanowisku Księgowej, a inne na stanowisku Specjalisty ds. Marketingu.
W sytuacji kiedy Kandydat odpowiada na wyżej postawione pytania w sposób całkowicie nieadekwatny do stanowiska, które miałby objąć (a często bardzo wyidealizowany i tak daleki od rzeczywistości), może to świadczyć również i o tym, iż kiedy przyjdzie mu już pracować w prawdziwych warunkach, może bardzo szybko „wypalić się” i nie mieć motywacji do pracy.
Jest wiele pytań, które (z większą lub mniejszą częstotliwością) pojawiają się na rozmowach kwalifikacyjnych. Na pewno do tej grupy należy także pytanie o oczekiwania finansowe. Możemy również spodziewać się pytań odnośnie wszystkich informacji zawartych w CV,
a które są istotne z punktu stanowiska, o które Kandydat się ubiega. Możemy również spodziewać się pytań odnośnie samego Kandydata. Rekruter w ciągu całej rozmowy kwalifikacyjnej będzie chciał poznać swojego rozmówce – jego zalety, wady, motywatory działania, osobowość itp.

Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej może być kluczowym aspektem w całej drodze do pozyskania pracy. Nawet nie chodzi tak bardzo o „zabłyśnięcie” na rozmowie przed osobą rekrutującą, ale ważne jest również dla samego Kandydata. Proces przygotowań powoduje, że w pewien sposób zmniejsza się stres wywołany samą rozmową kwalifikacyjną i chociażby także dlatego warto jest poświęcić trochę czasu. 

Dominika Mamro
Advisory Group „TEST” Human Resources
http://www.testhr.pl/ , http://www.raportplacowy.pl/

Dodaj komentarz