Jak zostać po stażu?

Artykuł przygotowany przez Grupę Adweb. 

 

Staże i praktyki – obecnie niemal konieczność dla młodego człowieka będącego u progu rozwoju zawodowego.  Coraz więcej firm proponuje studentom i absolwentom możliwość zdobycia cennego doświadczenia, podczas gdy szkolnictwo wyższe wciąż w małym stopniu uwzględnia zajęcia praktyczne, przedkładając ponad nie znajomość teorii. 

Staże bywają płatne i darmowe, jednak nie są już dla firm jedynie okazją pozyskania taniej siły roboczej do najbardziej żmudnych prac biurowych.  Osoba pojawiająca się na stażu dostaje zazwyczaj odpowiedzialne zadania dające możliwość wykazania swoich kompetencji i predyspozycji w różnych obszarach. Szansa na pozostanie w firmie, ale już jako pełnoprawny pracownik  jest bardzo duża, niekiedy firmy wręcz oficjalnie ogłaszają specjalne programy staży z góry zakładając jaka ilość osób ma po nich otrzymać pracę.
Co należy wziąć pod uwagę zastanawiając się, czy staż przyniesie nam pracę?:

Jeśli kilka z powyższych czynników się nałoży – szanse zdecydowanie rosną. W Grupie Adweb na przykład, blisko 30% zatrudnionych obecnie osób to byli stażyści firmy. Z osobami, które nie mogły pozostać w stałym zespole nierzadko nawiązywana jest współpraca zdalna o charakterze zlecenia lub czasowa współpraca przy konkretnym projekcie e-commerce. Staż, czy praktyka są świetną okazją do wzajemnego poznania się, potencjalny pracodawca wie bardzo dużo o swoim wewnętrznym kandydacie na dane stanowisko, dlatego stażysta często pomimo braku wieloletniego doświadczenia ma przewagę nad kandydatami z zewnątrz.
Wiele jednak zależy od samego stażysty. Jeżeli poważnie myślisz o pracy, potraktuj staż tak, jakby była to już praca:

Powodzenia!
Autor: Anna Białoń, Specjalista ds. ZZL w Grupie Adweb
***
Grupa Adweb – Agencja Interaktywna – zapewnia kompleksową obsługę firm w Internecie, począwszy od budowy strategii komunikacyjnej w Sieci, poprzez organizację i prowadzenie kampanii promocyjnych, marketing wyszukiwarkowy, a skończywszy na konsekwentnym wzmacnianiu wizerunku w nowych mediach. Firma organizuje program staży uczących, między innymi, jak skutecznie korzystać z możliwości Internetu w zakresie marketingu, reklamy i PR.