Wynagrodzenia a płeć. Badanie IBW za 2006r.

Artykuł prezentuje wyniki Internetowego Badania Wynagrodzeń przeprowadzonego przez portal Wynagrodzenia.pl

Wyniki Internetowego Badania Wynagrodzeń 2006 pokazują, że w Polsce wciąż istnieje widoczna różnica pomiędzy zarobkami kobiet i mężczyzn.
Mediana wynagrodzeń mężczyzn jest wyższa o 36% od mediany płacy kobiet. Ponadto 10% pań zarabia poniżej 1100 PLN. Największa dysproporcja płac występuje w grupie 10% najlepiej zarabiających, gdzie mężczyźni osiągają o 57% wyższe dochody niż kobiety. Panowie mają też wyższy (o 5,4%) udział premii w wynagrodzeniu całkowitym.

Niezależnie od szczebla w organizacji mężczyźni mają wyższe zarobki niż kobiety. Ponadto dysproporcja płacy zwiększa się wraz z ważnością zajmowanego stanowiska. W przypadku pracowników szeregowych mediana wynagrodzeń mężczyzn jest o 15% wyższa od mediany płacy kobiet. Dla specjalistów różnica ta wynosi już 23%,
a najwyższa jest w przypadku prezesa/dyrektora generalnego. Na tym szczeblu organizacji panowie zarabiają o ponad 120% więcej niż panie. Dane te potwierdzają powszechne przekonanie o dyskryminacji kobiet na stanowiskach kierowniczych. Przejawia się ono nie tylko w kwestii liczebności (co potwierdziły również nasze badania), ale także w kwestii wysokości zarobków.

Świadczenia dodatkowe

Najczęstszym rodzajem dodatku w przypadku obu płci jest telefon komórkowy. Otrzymuje go jednak blisko 14% więcej mężczyzn niż kobiet. Panowie częściej niż panie mogą również liczyć na bonus w postaci laptopa do osobistego użytku, samochodu służbowego czy dodatkowego ubezpieczenia. Dużych różnic między płciami nie widać natomiast w przypadku szkoleń wybieranych według własnego uznania czy dofinansowania nauki.

Wynagrodzenia mężczyzn i kobiet w poszczególnych branżach 

Różnice w zarobkach mężczyzn i kobiet uzależnione są od branży, w której są oni zatrudnieni. Największe dysproporcje dochodów występują w telekomunikacji, gdzie mediana wynagrodzeń mężczyzn jest o 81% wyższa od mediany płacy kobiet. Związane jest to zapewne ze specyfiką tej branży, w której tradycyjnie dominują mężczyźni. Duże różnice zanotowano również w przypadku sektora bankowego, gdzie panowie mają dochody o 65% wyższe niż panie oraz w ubezpieczeniach (54,9%). Najmniejsze dysproporcje płacy występują w służbie zdrowia oraz logistyce, transporcie i spedycji. Mężczyźni otrzymują tam odpowiednio o 165 PLN i 200 PLN więcej niż kobiety. Jedyną branżą, w której kobiety zarabiały więcej (o 2,6%) niż mężczyźni jest kultura i sztuka. Wydaje się to być zrozumiałe, zważywszy na ich dominację liczebną w tym obszarze gospodarki.

Wynagrodzenia kobiet i mężczyzn w poszczególnych działach

Zarówno kobiety jak i mężczyźni najwyższe dochody otrzymują w dziale finansów i controllingu, a najniższe w magazynie. Największa różnica w dochodach występuje w dziale sprzedaży, gdzie mężczyźni mają o 57% wyższe zarobki. Wysokie dysproporcje są również w działach administracyjnych i biurach zarządu oraz finansach i controllingu. Mediana wynagrodzeń kobiet jest w nich o 33% niższa od mediany płac mężczyzn. Stosunkowo najmniejsza różnica dochodów dotyczy zatrudnionych w magazynie. Tam panowie zarabiają 11% więcej niż kobiety. Jedynym działem, w którym płace kobiet i mężczyzn są równe, jest dział logistyki i transportu.

Wiek i staż pracy

Zarobki zarówno kobiet jak i mężczyzn rosną dynamicznie w początkowych latach kariery zawodowej. Najwyższy poziom osiągają w przedziale wiekowym 31-35 lat, gdzie mediana wynagrodzeń mężczyzn wynosi 3800 PLN, a kobiet 2700 PLN. Różnica pomiędzy zarobkami na korzyść mężczyzn również zwiększa się z wiekiem i wynosi od 18% dla 16-25-latków do poziomu 42% w przypadku osób znajdujących się w przedziale wiekowym 36-40 lat. Najmniejsze dysproporcje widać natomiast w najstarszej grupie wiekowej (powyżej 51 lat), gdzie mężczyźni zarabiają tylko 12% więcej niż kobiety.

Wykształcenie a zarobki kobiet i mężczyzn

Dane wskazują, że płace zarówno mężczyzn jak i kobiet rosną w miarę proporcjonalnie do wykształcenia. Jedynym odstępstwem jest w tym wypadku tytuł MBA. Uzyskanie go oznacza dla kobiet i mężczyzn ponad 2,5-krotny wzrost wynagrodzenia w porównaniu do zarobków osób legitymujących się wyższym wykształceniem. Ponadto zaobserwowane różnice w zarobkach na korzyść mężczyzn wahają się od 28% w grupie osób z wykształceniem średnim do 46-47% z wykształceniem wyższym, podyplomowym i z tytułem MBA.

Z powyższych danych wynika, że istnieją widoczne różnice w zarobkach kobiet i mężczyzn. Mediana wynagrodzeń mężczyzn wynosi 2900 PLN i jest wyższa o 26% od mediany płacy kobiet. Panie zarabiają mniej na każdym szczeblu organizacji, przy czym największe różnice widoczne są na stanowiskach kierowniczych. Zdecydowanie więcej kobiet niż mężczyzn zarabia w najniższych przedziałach płacowych – do 2500 PLN. Jedyną branżą, w której kobiety są lepiej opłacane, jest kultura i sztuka. Nie zanotowano również różnic w dochodach obu płci w dziale transportu, logistyki i spedycji. Mężczyźni mają wyższe dochody niezależnie od wieku, stażu pracy, wielkości i rodzaju firmy. 

Przeczytaj cały artykuł – pobierz plik w formacie PDF

 

Dodaj komentarz