Najwyższe wynagrodzenia w branży IT. Wyniki badania IBW za 2006r.

 

Podobnie jak w latach poprzednich, IT okazała się branżą o najwyższych wynagrodzeniach. W 2006 roku dystans wysokości zarobków pomiędzy branżą informatyczną a pozostałymi zwiększył się wyraźnie. Mediana wysokości wynagrodzeń w IT w 2006 roku wyniosła 3500 PLN, natomiast w następnej w kolejności branży telekomunikacyjnej – 3221 PLN.

Zanim przejdziemy do prezentacji danych szczegółowych musimy podkreślić, że w tegorocznym badaniu dominują ludzie młodzi z wykształceniem wyższym. 66,4% badanych ma nie więcej niż 30 lat, a 61,9% to osoby z wykształceniem wyższym. Na pewno wpływa to na wyniki. Prosimy więc pamiętać, że prezentowane dane dotyczą głównie młodych, wykształconych ludzi, posiadających dostęp do Internetu.

Mediana wynagrodzeń pracowników szeregowych wyniosła 2350 PLN. Najliczniej reprezentowani w naszym badaniu są specjaliści branży IT – zarabiali oni przeciętnie 3600 PLN. Miesięcznie dochody kierowników kształtowały się na poziomie 5200 PLN, a dyrektorów – 9000 PLN.
Zwraca uwagę fakt, że w tej branży jest stosunkowo małe rozwarstwienie wynagrodzeń. 10% najniżej zarabiających pracowników szeregowych otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 43% wysokości wynagrodzenia 10% najniżej zarabiających dyrektorów. Z drugiej strony patrząc widzimy, że 10% najwyżej zarabiających pracowników szeregowych otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 22% wysokości wynagrodzenia najwyżej zarabiających dyrektorów. W innych branżach tego typu różnice w zarobkach były o wiele większe.

Wynagrodzenia w różnego typu firmach IT

Najwyższe wynagrodzenia występowały w firmach softwareowych – mediana wynosiła 4100 PLN i była wyższa o 64% od mediany dla całego badania. Następne w kolejności były firmy hardwareowe (mediana 3201 PLN). Mediany wynagrodzeń w firmach internetowych i zajmujących się serwisem były najniższe i niewiele się pomiędzy sobą różniły (2500 i 2450 PLN).
Jeśli spojrzeć na kierowników, mediana wynagrodzeń w firmach softwareowych wynosiła 6840 PLN i była o ponad połowę wyższa niż w firmach hardwareowych (4170 PLN). Wynagrodzenia kierowników z sektora hardware, internet i serwis kształtowały się na podobnym do siebie poziomie.

Świadczenia dodatkowe w branży IT

Najpopularniejszym świadczeniem dodatkowym otrzymywanym przez pracowników branży IT w 2006 roku był telefon komórkowy – posiadała go jedna czwarta badanych. Następne w kolejności były: laptop lub komputer do osobistego użytku (15,1%) oraz dodatkowa bezpłatna opieka medyczna (14,7%). Od 10 do 12% badanych otrzymywało: dofinansowanie nauki, samochód służbowy, dodatkowe ubezpieczenia, możliwość wyboru szkoleń oraz uczęszczało na bezpłatne zajęcia sportowo-rekreacyjne.
Przeczytaj cały artykuł – pobierz plik w formacie PDF

Dodaj komentarz

One Response to “Najwyższe wynagrodzenia w branży IT. Wyniki badania IBW za 2006r.”

  1. koza says:

    musze się przekwalifikować.