Ile zarabia się w działach księgowości?

Artykuł prezentuje wyniki Internetowego Badania Wynagrodzeń przeprowadzonego przez portal Wynagrodzenia.pl

Pracownicy działów księgowości w roku 2006 mogli liczyć na wynagrodzenie w wysokości 2230 PLN (wartość średnia).
Połowa księgowych zarabiała powyżej 1599 PLN, ale nie przekroczyła poziomu 3500 PLN. 10% najlepiej zarabiających otrzymywało wynagrodzenie powyżej 5500 PLN. Dla porównania, w całej grupie osób uczestniczących w badaniu 10% osób zarabiało powyżej 7000 PLN.

Wysokość wynagrodzenia w działach księgowości różnicowało zajmowane stanowisko. Pracownik szeregowy otrzymywał przeciętnie pensję w wysokości 1750 PLN (mediana). Wynagrodzenie specjalisty było o 33% wyższe i wyniosło 2320 PLN (mediana). Kierownik w dziale księgowości otrzymywał wynagrodzenie w wysokości 4000 PLN. Mediana zarobków na szczeblu dyrektora/głównego księgowego wyniosła 5100 PLN. Najlepiej zarabiający uzyskiwali dochody powyżej 12900 PLN.

Do najbardziej popularnych świadczeń dodatkowych oferowanych w działach księgowości należały szkolenia (12%) oraz telefon komórkowy (11,5%). 11% osób otrzymywało dofinansowanie nauki oraz dodatkową bezpłatną opiekę medyczną. Jednakowy odsetek osób, 8% pracowników otrzymało w 2006 roku dodatkowe ubezpieczenia oraz bezpłatne zajęcia sportowo – rekreacyjne.

Wynagrodzenie w działach księgowości w 2006 roku było nieco niższe niż wśród ogółu badanych. Jego wysokość najsilniej wiązała się z zajmowanym stanowiskiem. Płace wzrastały także wraz ze stażem pracy, poziomem wykształcenia oraz wielkością firmy. Większe zarobki otrzymywano w firmach dużych, z kapitałem zagranicznym. Czynnikami różnicującymi były także płeć, znajomość języków obcych, region oraz branża, w której działała firma.

Przeczytaj cały artykuł – pobierz plik w formacie PDF

Dodaj komentarz

One Response to “Ile zarabia się w działach księgowości?”

  1. Adrian says:

    Dziękuje,przydało mi się 🙂