Wynagrodzenia w działach marketingu w 2005 roku

Arkadiusz Koperek
wynagrodzenia.pl
Artykuł powstał w oparciu o wyniki Internetowego Badania Wynagrodzeń przeprowadzonego przez portal wynagrodzenia.pl.

Dział marketingu w dobie dynamicznie rozwijającego się rynku i przemian technologicznych jest jednym z kluczowych obszarów decydujących o sukcesie firmy. Płace osób zatrudnionych w tym obszarze firmy były uzależnione od szczebla zarządzania. Dla specjalistów mediana wynagrodzenia całkowitego wyniosła 2800 PLN. Na poziom płac miała również wpływ branża i wielkość firmy. Najwięcej w działach marketingu zarabiały osoby prowadzące własną działalność gospodarczą oraz te zatrudnione w dużych firmach. Większe dochody mieli również pracownicy działu marketingu posiadający wyższe wykształcenie i znający bardzo dobrze język angielski.

Osoba zatrudniona na stanowisku specjalisty w tym dziale zarabiała 2800 PLN, natomiast kierownicy otrzymywali miesięcznie 4150 PLN. Mediana wynagrodzeń dyrektorów działu/oddziału kształtowała się na poziomie 6500 PLN. 25 % dyrektorów zarabiało powyżej 12000 PLN, a 10% z nich zarabiało powyżej 21000 PLN. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na duże rozpiętości płac dyrektorów. Różnica między grupą najmniej i najwięcej zarabiającą jest ponad 10-krotna.

Wynagrodzenia a branża

Wyniki Internetowego Badania Wynagrodzeń za rok 2005 pokazały, że wynagrodzenia pracowników w działach marketingu zależne były od branży. Najwyższe dochody miały osoby zatrudnione w branży technologii informatycznych (IT) a mediana ich zarobków wyniosła 3800 PLN. W przemyśle lekkim pracownicy działów marketingu zarabiali 3500 PLN. O blisko 40% mniejsze zarobki mieli pracownicy zatrudnieni w przemyśle ciężkim. Mediana ich wynagrodzeń wyniosła 2100 PLN.

Rodzaj firmy a wynagrodzenia

Duże rozpiętości wynagrodzeń pracowników w działach marketingu występowały również w zależności od rodzaju firmy, w jakiej byli zatrudnieni. Najwyższe dochody (4250 PLN) miały osoby prowadzące własną działalność gospodarczą.

Wynagrodzenia w regionach

Tradycyjnie region, w którym mediana wynagrodzeń pracowników działów marketingu była najwyższa, to województwo mazowieckie. Zarobki kształtowały się tam na poziomie 4067 PLN. Ponad dwukrotnie niższe dochody (2025 PLN) mieli pracownicy działów marketingu w województwach wschodnich.

Przeczytaj cały artykuł – pobierz plik w formacie PDF.

Dodaj komentarz