Znaczenie mowy ciała podczas rozmowy kwalifikacyjnej

Ogromna rola, jaką odgrywają w naszym życiu niewerbalne sygnały, przekazywane za pomocą mowy ciała, jest niezaprzeczalna. Oczywiście nie możemy postrzegać mowy ciała jako czynnika o determinującym znaczeniu; warto jednak przyjrzeć się temu zagadnieniu i w miarę możliwości starać się przyswoić podstawowe zasady rządzące komunikacją niewerbalną.

Przy każdym spotkaniu powinniśmy mieć na uwadze przede wszystkim na dwa z szeregu czynników:

1. – Sposób nawiązania pierwszego kontaktu.

Uścisk dłoni jest jak najbardziej wskazany, jednakże powinniśmy kontrolować jego siłę i czas trwania oraz zwrócić uwagę na to, aby nie podawać dłoni zwróconej ku dołowi. Podając dłoń, należy utrzymywać kontakt wzrokowy z witaną osobą. Przestrzegając tych zasad, damy do zrozumienia, że jesteśmy osobą pewną siebie i zdecydowaną. Już od tego momentu zaczynamy budować nasz wizerunek, który poparty jasnością naszych wypowiedzi będzie pierwszym krokiem do sukcesu.

2. – Prawidłowa postawa w procesie komunikacji.

– Nasze kolana powinny być zwrócone w kierunku rozmówcy. – Splecione palce dłoni wzmocnią siłę naszych argumentów. – Starajmy się nie dotykać ucha ani gładzić włosów, gdyż w ten sposób przekazujemy naszemu rozmówcy niepewność, która w większości wypadków nie jest pożądaną cechą charakteru. – Przebieranie palcami będzie wskazówką, że jesteśmy zniecierpliwieni i chcielibyśmy już zakończyć rozmowę. – Gestykulując – oczywiście z umiarem – starajmy się nie zaciskać pięści; otwarta dłoń jest sygnałem szczerości naszej wypowiedzi.

Oczywiście pamiętajmy o tym, że nawet najdoskonalsze opanowanie technik mowy ciała nie zastąpi inteligentnej komunikacji werbalnej. Przeczące sobie sygnały przekazywane za pomocą tych dwóch kanałów komunikacji (werbalnego i niewerbalnego) wywołują nieufność rozmówcy. Aby tego uniknąć, powinniśmy odpowiednio przygotować naszą wypowiedź i zastanowić się, jakie elementy niewerbalne możemy wykorzystać w celu lepszego i efektywniejszego przekazywania myśli.

Jeżeli będziemy świadomi znaczenia emitowanych przez nasze ciało określonych sygnałów niewerbalnych, będziemy również w stanie zinterpretować sygnały przekazywane przez naszego rozmówcę, co może nam pomóc w odczytaniu jego intencji, jeszcze zanim zostaną one przez niego sformułowane.