Testy psychotechniczne w rekrutacji

W zależności od tego, na jakie stanowisko jest prowadzona rekrutacja, pracodawcę będą interesowali kandydaci o różnych cechach charakteru.

Firma wybrała Twoje CV, jednak na razie jesteś tylko jednym z wielu do objęcia oferowanego stanowiska. Na tym etapie procesu selekcji osoba odpowiedzialna za rekrutację powinna wybrać kandydata, który najlepiej odpowiada wymaganiom danego stanowiska pracy. W tym celu wraz z innymi kandydatami zostaniesz zaproszony na spotkanie z pracodawcą, który będzie musiał zdecydować, któremu z was powierzyć pracę. Co Cię czeka? Oprócz indywidualnej lub grupowej rozmowy kwalifikacyjnej możesz się spodziewać tego, że zostaniesz poddany testom psychotechnicznym.

Istnieje wiele rodzajów testów w zależności od typu poszukiwanych cech osobowości, wymaganych na danym stanowisku. Podstawowe rodzaje testów to testy umiejętności, osobowości oraz testy badające różnego rodzaju zdolności, takie jak na przykład płynność wypowiedzi czy zdolność abstrakcyjnego myślenia.

Testy umiejętności

Zazwyczaj są przygotowywane przez dział kadr firmy oferującej pracę. Mają one na celu ocenę merytorycznego przygotowania kandydatów do wykonywania obowiązków zawodowych. Typowymi testami tego rodzaju są testy maszynopisania, znajomości języków obcych itp.

Testy osobowości

Istnieją ich dwa podstawowe rodzaje: testy projekcyjne i introspekcyjne. Testy projekcyjne zawierają pytania odnośnie do zachowań w określonych sytuacjach. Pytana osoba musi określić, jak poradziłaby sobie w danej sytuacji; powinna zaproponować konkretne jej rozwiązanie. Odpowiedź ta pozwala pracodawcy na ogólne poznanie cech osobowości kandydata. Z kolei testy introspekcyjne mierzą Twoje zdolności interpersonalne, stabilność emocjonalną itp. Wykonując te testy powinieneś zaznaczać, czy zawarte w pytaniach sformułowania są prawidłowe czy też nie.

Testy uzdolnień

Mierzą one zdolność kandydata do reagowania w trudnych sytuacjach związanych z pracą zawodową. Mogą mierzyć inteligencję badanej osoby lub różne uzdolnienia, takie jak na przykład zdolność zapamiętywania, zdolność abstrakcyjnego myślenia itp.

Poniżej przedstawiamy Ci szereg rad, które pomogą Ci pomyślnie przejść przez tego rodzaju testy:

– Przećwicz rozwiązywanie różnego rodzaju testów. Na rynku dostępne są różne testy, które pomogą Ci zdobyć ogólne pojęcie na temat rodzaju pytań, z jakimi możesz się spotkać.
– Przystępując do rozwiązywania testu powinieneś być rozluźniony. Pamiętaj, że większość pytań, na jakie będziesz musiał odpowiedzieć, dotyczą znanych Ci zagadnień, więc odpręż się; Twoje zdenerwowanie może Cię jedynie zablokować.
– Zanim zaczniesz odpowiadać na pytania, przeczytaj uważnie polecenie. Zapytaj o wszystko, co wydaje Ci się niezrozumiałe.
– Dowiedz się również, czy za złą odpowiedź dostaje się punkty karne. Jeśli nie, to postaraj się odpowiedzieć na wszystkie pytania.
– Nie rozpraszaj się; najważniejsza jest koncentracja, gdyż czas działa na Twoją niekorzyść.
– Odpowiadaj szybko i starannie. Nie trać czasu na zastanawianie się nad odpowiedzią na pytanie, które wydaje Ci się zbyt trudne; po prostu przejdź do następnego.
– Jeśli test, który rozwiązujesz, jest testem osobowości, nie kłam ani nie staraj się przekazać błędnego obrazu własnej osoby.

Każdy test jest inny i nie istnieje żaden magiczny sposób jego rozwiązania. Dlatego też zaufaj sobie i nie bój się odpowiadać na zadawane pytania.