Preferencje osób rekrutujących w stosunku do życiorysów.

Profesjonalna osoba rekrutująca potrafi zinterpretować na podstawie Twoich upodobań i tendencji, jakim jesteś typem pracownika i jak będziesz się zachowywał w pracy.

Wie ona, ile będziesz miał obowiązków na danym stanowisku w firmie i jaki typ osobowości jest optymalny do objęcia tego stanowiska. Istnieje kilka różnych aspektów pozwalających jej na ocenienie Twoich możliwości: Twoje hobby, zasób słownictwa podczas komunikacji czy znajomość informatyki.

Przykładem mogłaby tutaj być osoba grająca w piłkę nożną lub koszykówkę; uczestnictwo w sportach zespołowych jest interpretowane jako umiejętność pracy w zespole oraz że praca taka może być wykonywana przez dłuższy czas.

W przypadku umiejętności informatycznych należy mieć na uwadze, że właściwie w każdej pracy wymagana jest znajomość podstawowych narzędzi w tej dziedzinie. W większości przypadków zalecamy, abyś zaczął opisywanie Twoich znajomości od edytora tekstu MS Word. Dlaczego? Ponieważ większość firm stosuje tego edytora tekstu i ogólnie uważa się, że jeśli znasz Worda, będziesz miał przynajmniej bierną znajomość innych programów zawartych w pakiecie Office.

Skupianie się na nieodpowiednich elementach podczas pisania CV.

Pamiętaj, że mimo iż wydaje Ci się, że dobrze panujesz nad tą kwestią w CV, zawsze możesz popełnić jakiś błąd. Pierwszym najważniejszym błędem jest skupianie się na Twoich potrzebach i Twoich doświadczeniach i niezwracanie uwagi w dokumencie na potrzeby pracodawcy.

Drugim jest skoncentrowanie się na zajęciach i stanowiskach, jakie zajmowałeś w poprzednich pracach, zamiast na osiągniętych w nich wynikach przeprowadzonych tam projektów.

Trzecim błędem jest przepełnienie tekstu słowami strategicznymi. Użyj jedynie tych niezbędnych, które pojawiły się w ofercie. Jeśli wydaje Ci się to ważne, dopisz także te, które według Ciebie idą w parze z profilem idealnego kandydata, poszukiwanego przez firmę.

I wreszcie upewnij się, że interpunkcja i ortografia Twojego CV jest w pełni poprawna. CV z nawet najmniejszymi usterkami jest źle widziane przez pracodawców.