Funkcjonalne curriculum.

„Funkcjonalne curriculum” jest dokumentem idealnym dla osób, których kariera zawodowa nie przebiegała w sposób ciągły.

Jeśli pracowałeś długo w miejscach, które nie są w żaden sposób powiązane z oferowanym stanowiskiem, lub wielokrotnie otrzymywałeś zasiłek czy często zmieniałeś pracę, najlepszą dostępną Ci opcją jest przygotowanie curriculum tego typu.

Podstawowe cechy funkcjonalnego CV

Ogólna struktura tego typu CV jest podobna do innych curriculum. Cztery podstawowe części CV to te odnoszące się do danych personalnych, wykształcenia, doświadczenia zawodowego oraz innych danych, takich jak języki, znajomość informatyki itp. Ten typ CV różni się przede wszystkim pod względem zawartości w części o nazwie: doświadczenie zawodowe. W przeciwieństwie do curriculum chronologicznego, gdzie stanowiska pracy kandydata wyszczególniane są według dat, w curriculum funkcjonalnym skupiamy się na ustaleniu bloków pracy. W takiej sytuacji najważniejszym jest posegregowanie wszystkich doświadczeń zawodowych w odpowiednie kategorie lub bloki i wyróżnienie na pierwszym miejscu tej kategorii, która jest najbardziej pokrewna oferowanemu stanowisku.

Pozwala to na wyselekcjonowanie Twoich najsilniejszych stron oraz upraszcza czytającemu zadanie odnalezienia informacji powiązanej z oferowanym stanowiskiem. Taki format curriculum pozwala Ci jednocześnie pominąć aspekty, które mogłyby wywrzeć złe wrażenie na osobie rekrutującej.

Przykład curriculum funkcjonalnego

Dane personalne

– Imię i Nazwisko
– Miejsce zamieszkania
– Ulica, miasto, kod pocztowy
– Telefon

Wykształcenie
– Ukończone studia magisterskie – Zarządzanie i Administracja przedsiębiorstw, Uniwersytet Jagielloński, czerwiec 2001.
Dodatkowe kwalifikacje
– Zarządzanie dużymi i małymi przedsiębiorstwami – szkolenie przeprowadzone przez Wyższą Szkołę Biznesu, czas -100 godzin lekcyjnych, kwiecień 2000
– Seminarium Marketingu, przeprowadzone przez Uniwersytet Warszawski, maj 2001
Doświadczenie zawodowe

Na pierwszym miejscu należy zamieścić ten blok doświadczeń, który jest najbardziej powiązany z oferowanym stanowiskiem pracy. W tym przypadku, jeśli poszukujesz pracy związanej ze sprzedażą, na pierwszym miejscu powinny znaleźć się techniki handlu.

Techniki Handlu, abyś mógł się dobrze „sprzedać”.

Zredaguj jeden paragraf z informacją opisującą wszystkie Twoje doświadczenia i pełnione funkcje w tej strefie zawodowej, pomimo że pochodzą one z różnych miejsc pracy. Przytocz pełnione funkcje, osiągnięte cele oraz umiejętności, jakie w tym czasie nabyłeś. Staraj się, aby ten ustęp został zredagowany w sposób przejrzysty, precyzyjny i zarazem schematyczny. Poniżej podajemy Ci dwa przykłady:
– Przedstawiciel handlowy w firmie ubezpieczeniowej przez okres czterech miesięcy. Pełnione funkcje: obsługa klienta, zarządzanie i kontrola faktur, sprzedaż bezpośrednia.
– Prowadzenie sprzedaży w firmie rodzinnej podczas okresów wakacyjnych. Pełnione funkcje: administracja firmy, obsługa klienta, kontrola zaopatrzenia i dostaw.

Umiejętność przekazu

Zredaguj paragraf podobny do powyżej zamieszczonych, gdzie wskażesz, w których pracach i w jaki sposób zdobyłeś doświadczenie w dziale komunikacji.

Następnie wskaż, w jakich branżach masz doświadczenie i zawsze staraj się pogrupować w bloki wszystkie wykonywane i powiązane ze sobą prace. Możesz także dodać paragraf mówiący o Twojej znajomości języków obcych lub informatyki. Jeśli jednak Twoja wiedza w tym zakresie jest powiedzmy nieznaczna, lepiej żebyś umieścił je w sekcji pod tytułem Dodatkowe kwalifikacje.

Czasami jednak najlepszym wyjściem z sytuacji jest opracowanie modelu curriculum, który byłby połączeniem wszystkich typów CV. Model chronologiczny CV lub amerykański są kolejnymi typami, które mogłyby Cię zainteresować. Informację na temat ich przygotowania znajdziesz w następnych artykułach.