Zakończenie rozmowy kwalifikacyjnej

Osoba przeprowadzająca rozmowę kwalifikacyjną chce zdobyć szereg informacji, które musisz jej dostarczyć. Posiadasz wystarczające kwalifikacje niezbędne do objęcia stanowiska, o jakie się ubiegasz? Czy Twoje cechy charakteru odpowiadają cechom poszukiwanym przez firmę?

Czy Twoja osobowość pozwoli na Twoją integrację z zespołem? Jak reagujesz w ekstremalnych sytuacjach?

Kandydat nigdy nie wie, czy rozmowa kwalifikacyjna się powiodła. Dla każdego kandydata jest bardzo zniechęcające, jeśli po wysiłku włożonym w rozmowę kwalifikacyjną, ta nie kończy się żadną konkretną decyzją. Ostatnia część spotkania często determinuje Twoje realne szanse na powodzenie. Postaraj się więc sprawić możliwie jak najlepsze wrażenie.

Dlaczego zostałeś zaproszony na rozmowę?

Jeśli znajdujesz się na rozmowie kwalifikacyjnej, oznacza to, że spełniasz wymagania stawiane przez pracodawcę. Odpręż się i zaufaj swoim możliwościom. Przyjmij pozytywną postawę i postaraj się cieszyć spotkaniem. Pesymistyczne nastawienie na pewno nie pomoże Ci w zdobyciu pracy.

Z tego też powodu nie pozwól, aby rozmówca odniósł wrażenie, że Twoje poprzednie prace były jedną wielką porażką. Zawsze podkreślaj jedynie pozytywne aspekty doświadczeń zdobytych na dotychczasowych stanowiskach pracy.

Okaż zainteresowanie

Podkreśl jasno i wyraźnie, że jesteś zainteresowany objęciem oferowanego stanowiska i udowodnij, że posiadane kwalifikacje predysponują Cię do efektywnego wykonywania tej pracy. Nie poddawaj się, jeśli Twój rozmówca nie reaguje tak, jakbyś się tego spodziewał. Jeśli rzeczywiście wierzy on w Twoje możliwości, będzie starał się zobaczyć, jak zachowujesz się w niesprzyjających okolicznościach.

Niezależnie od przebiegu rozmowy, nigdy nie zapomnij podziękować rozmówcy za poświęcony Ci czas. Aby osiągnąć wymarzony cel, musisz walczyć do samego końca.

Daniel Fernández, dziennikarz