Trzy typy listu motywacyjnego

List motywacyjny może być odpowiedzią na opublikowaną ofertę pracy lub wyrazem inicjatywy kandydata poszukującego pracy. Oprócz tych dwóch typów listów istnieje jeszcze jeden rodzaj listu, który możesz wysłać w podziękowaniu za czas i uwagę, jakie poświęcono Ci podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Mamy więc do czynienia z trzema różnymi schematami listów.

List motywacyjny w odpowiedzi na zamieszczoną ofertę pracy

Powinien być dokumentem o długości nieprzekraczającej jednej strony, na której należy zamieścić wszelkie informacje wymagane przez pracodawcę. Rozpocznij od wskazania numeru referencyjnego oferty, na jaką odpowiadasz, oraz od wyjaśnienia, w jaki sposób się o niej dowiedziałeś. Następnie wyjaśnij, dlaczego zdecydowałeś się kandydować na oferowane stanowisko oraz dlaczego uważasz, że jesteś odpowiednim kandydatem. Podkreśl swoje doświadczenie zawodowe, a w razie jego braku wyraź zainteresowanie działalnością firmy.

Nie zapomnij podać swoich danych kontaktowych oraz wyrazić gotowości bezpośredniego spotkania się z pracodawcą.

Jeśli chodzi o język, powinien on być jasny i przejrzysty. Pisz prostymi zdaniami i unikaj stereotypowych sformułowań. Przede wszystkim dbaj o to, aby pracodawca miał przekonanie, że otrzymany list jest skierowany wyłącznie do niego i że jest on odpowiedzią na jego ofertę pracy.

List przesłany z własnej inicjatywy kandydata

Jeżeli przesyłasz list motywacyjny do firmy, aby ta miała Cię na uwadze podczas przyszłych procesów rekrutacyjnych, powinieneś w szczególny sposób zadbać zarówno o jego zawartość, jak i formę. Pamiętaj, że Twoim głównym celem jest zapisanie się w pamięci osoby odpowiedzialnej za selekcję. Aby to osiągnąć, wystarczy, że zaprezentujesz się jako najlepszy kandydat do objęcia konkretnego stanowiska pracy, a jeżeli nie, to przynajmniej jako osoba o pozytywnych cechach charakteru.

Idealnie by było, jakbyś mógł zwrócić się imiennie do osoby odpowiedzialnej za proces rekrutacji w firmie. Napisz, o jakie stanowisko pracy się ubiegasz oraz opisz funkcje, jakie mógłbyś spełniać. Poprzyj swoje aspiracje odbytymi studiami, doświadczeniem zawodowym lub umiejętnościami, jakie posiadasz w danej dziedzinie. Nie mów wyłącznie o dotychczasowych pracach, skup się przede wszystkim na sukcesach, jakie udało Ci się osiągnąć. Powiedz również, dlaczego zainteresowałeś się właśnie tą firmą i – podobnie jak w poprzednim liście – wyraź swoją gotowość do przedstawienia swojej kandydatury podczas bezpośredniej rozmowy z pracodawcą. Pamiętaj o wyrażaniu się w sposób jasny i zrozumiały.

List z podziękowaniem po rozmowie kwalifikacyjnej

Wśród ekspertów istnieje wiele sprzecznych opinii na temat tego, czy wysyłać list z podziękowaniem po bezpośrednim spotkaniu z pracodawcą czy też nie. Pozostawmy te rozważania fachowcom i skupmy się na podstawowych regułach, jakie należy przestrzegać, pisząc tego typu list. Zaadresuj list bezpośrednio do osoby, z którą odbyłeś rozmowę kwalifikacyjną. Wyraź swoje zainteresowanie objęciem proponowanego stanowiska i podziękuj prowadzącemu rozmowę za poświęcony Ci czas. Daj do zrozumienia, że pilnie słuchałeś tego, o czym była mowa na spotkaniu, odnosząc się do jakiegoś konkretnego punktu rozmowy. Pożegnaj się i przypomnij, że będziesz oczekiwał odpowiedzi ze strony firmy. Pamiętaj o tym, aby zbytnio się nie rozpisywać.

Laura Flores, dziennikarka