List motywacyjny napisany odręcznie

Jeżeli pracodawca nie wymaga przesłania listu motywacyjnego napisanego odręcznie, list należy napisać na komputerze. Jednakże może się zdarzyć, że pracodawca będzie chciał przeanalizować charakter pisma kandydatów;

w tym wypadku poprosi o przesłanie listu napisanego odręcznie. Nie przerażaj się. Kierując się naszymi radami, nie powinieneś mieć żadnych problemów.

Analiza grafologiczna

Chodzi tutaj o analizę pisma w celu poznania cech charakteru osoby piszącej. Jest to bardzo wygodna metoda zarówno dla firmy, jak i dla samego kandydata, który nie biorąc bezpośredniego udziału w procesie, nie czuje się skrępowany. Chociaż metoda ta jest coraz częściej wykorzystywana przez firmy, fakt przeprowadzania analizy w sposób nie do końca naukowy sprawia, że jej wyniki nie mogą wykluczyć kandydata z procesu selekcyjnego. Należy jednak pamiętać o tym, że wyniki analizy grafologicznej mogą wpłynąć na decyzję osoby odpowiedzialnej za selekcję pracowników, nawet jeśli nie odbywa się to w sposób świadomy. Z tego powodu należy zwrócić szczególną uwagę na charakter naszego pisma.

  • List należy napisać na białym papierze – w żadnym wypadku nie na papierze w kratkę lub w linię – pamiętając o pozostawieniu odpowiednich marginesów.
  • Nie korzystaj z żadnych szablonów, gdyż w ostatecznym rezultacie zawsze jest widoczne ich użycie.
  • Nie przystępuj do pisania, jeżeli nie jesteś spokojny i odprężony. Nie pisz listu pod presją czasu, aby Twój charakter pisma nie odzwierciedlał cech, które wcale Cię nie charakteryzują.
  • Nie używaj długopisu ani pióra, do którego nie jesteś przyzwyczajony; pisz długopisem, którym pisze Ci się najwygodniej.
  • Nie udawaj kogoś, kim nie jesteś, pisz w sposób naturalny. Nie sil się na pisanie ani ładniejszych ani brzydszych liter. Pamiętaj jedynie o tym, aby pisać czytelnie. Nie staraj się zmieniać stylu pisma ani pochylenia liter.

Schludny wygląd

Cechy osobowości nie wynikają jedynie z charakteru Twojego pisma. Wygląd listu również może wiele powiedzieć pracodawcy o pozytywnych cechach Twojej osobowości. Pamiętaj o następujących rzeczach:

  • List powinien być czysty. Jeżeli niechcący go poplamisz, coś skreślisz lub jeśli list nie wydrukuje się poprawnie, napisz go od nowa. Nie myśl, że są to mało ważne detale, gdyż mogą one spowodować odrzucenie Twojego listu.
  • Bądź uporządkowany. Zachowaj odstępy między wierszami. Staraj się, aby długość każdego akapitu była zbliżona. Jeżeli osoba czytająca Twój list odniesie wrażenie, że nie potrafisz uporządkować paru idei na kartce białego papieru, może również pomyśleć, że nie będziesz potrafił tego zrobić w przypadku spraw firmowych.
  • Zwróć szczególną uwagę na zachowanie odpowiednich marginesów, wcięcia wierszy, niepozostawianie zbędnych odstępów między wyrazami itp. Pamiętaj o stawianiu kropki na końcu zdania, a przede wszystkim nie ufaj swojej ortografii.
  • Przeczytaj powtórnie list, zwracając uwagę na wszystkie szczegóły. List powinien dawać wrażenie porządku, jasności i przejrzystości.

Laura Flores, dziennikarka